Beh.sk prináša na Sviatok práce ďalšiu slovenskú novinku

Milé bežkyne, milí bežci, koncom februára sme vám priniesli bežecké tabuľky, ktoré boli zamerané na dĺžku trate a zahŕňali behy na 10 km, polmaratón, maratón a hodinovku a teraz s odstupom pár mesiacov sme sa rozhodli osláviť Sviatok práce trošku iným typom tabuliek. Tieto tabuľky dostali pracovný názov „osobné tabuľky“ Ako už názov napovedá, budú zamerané na konkrétnu bežkyňu, […]

Milé bežkyne, milí bežci,

koncom februára sme vám priniesli bežecké tabuľky, ktoré boli zamerané na dĺžku trate a zahŕňali behy na 10 km, polmaratón, maratón a hodinovku a teraz s odstupom pár mesiacov sme sa rozhodli osláviť Sviatok práce trošku iným typom tabuliek. Tieto tabuľky dostali pracovný názov „osobné tabuľky“ Ako už názov napovedá, budú zamerané na konkrétnu bežkyňu, resp. bežca. Oproti dĺžkovým tabuľkám budú mať osobné tabuľky širší záber behov a chceli by sme v nich zahrnúť behy, ktorých výsledky sú uverejnené na Bežeckej stránke a ktoré majú dĺžku 5 kilometrov a viac. Toto sa týka behov od 1.1.2016. Tabuľky za minulý rok, t.j. 2015 obsahujú len behy, ktoré boli zahrnuté v „Dĺžkových “ tabuľkách.

Ako pracovať s tabuľkami?

K požadovanému výsledku sa dostanete v dvoch krokoch.

1. krok: Po otvorení stránky Osobné tabuľky (cez položku menu Tabuľky -> Osobné tabuľky ) sa načíta stránka ktorá obsahuje polia „Priezvisko“ a „Rok“. perstab1_thumbPolíčko „Priezvisko“ je povinné pole a je treba doň vpísať celé priezvisko bežkyne, alebo bežca, pre ktorého si chcem zobraziť behy. POZOR je treba zadať celé priezvisko! (Ak bude záujem o úpravu na vyhľadávanie podľa časti priezviska je možné to dodatočne upraviť.) Nie je potrebné dodržať diakritiku a ani veľkosť písmen.
Políčko „Rok“ nie je povinné. Ak si nevyberiete konkrétny rok, pre ktorý chcete zobraziť zoznam behov, tak sa zobrazia behy pre všetky roky, ktoré sa nachádzajú v databáze, čo momentálne znamená roky 2015 a 2016. Po zadaní priezviska a prípadného výberu roku, treba kliknúť na tlačítko „Hľadaj“.

2. krok: Po kliknutí na „Hľadaj“ sa vypíše zoznam bežkýň/bežcov z databázy ktorý zodpovedá zadanému priezvisku. Každý riadok je vo formáte Priezvisko meno (rok narodenia).

perstab2_thumbperstab3_thumb

Zo zoznamu si kliknutím vyberte vami požadovanú osobu. Následne sa zobrazí tabuľka s behmi danej bežkyne/bežca v zadanom období.
Tabuľka obsahuje nasledovné stĺpce:
„P. č.“, „Názov preteku“, „Čas/Výkon“, „Dátum“, „Dĺžka“, „Klub“, „Poradie“, „Por. kat.“, „Certif.“
Význam jednotlivých stĺpcov asi nemá zmysel popisovať, snáď len pre istou uvediem, že stĺpec „Dĺžka“ udáva informáciu o dĺžke trate, „Poradie“ umiestnenie v rámci celkového poradia na behu a „Por. kat.“ je poradie v kategórii. Stĺpec „Certif.“ zase dáva informáciu či ide o certifikovanú, t.j. úradne premeranú trať, alebo nie.

Poznámka

Je možné že niektoré výsledky sa aj napriek tomu, že sa nachádzajú na Bežeckej stránke neobjavia v tabuľkách. Môže to byť spôsobené tým, že výsledky neobsahujú niektoré údaje, ktoré sú bezpodmienečne potrebné na zaradenie do tabuliek. Ide hlavne o rok narodenia bežkyne/bežca. Druhou príčinou ich oneskorenia vloženia do tabuliek môže byť fakt, že výsledky mám k dispozícii vo formáte pdf, alebo sa nachádzajú len na webovej stránke a úprava takéhoto formátu si vyžaduje viac času a námahy. No a tretím dôvodom môže byť už vyššie spomínaná dĺžka behu. Tá musí byť aspoň 5 km.

Dúfam, že „Osobné tabuľky“ vás potešia a budú aspoň malým krokom vpred.

Ľuboš Ferenc (administrátor www.beh.sk)

P.S.: Ak máte nejaké pripomienky, návrhy, tak neváhajte a pošlite nám ich či už mailom (ferenc@beh.sk), alebo prostredníctvom kontaktného formuláru do ktorého sa dostanete kliknutím na nápis „Feedback“ ktorý sa nachádza na pravej strane stránky, alebo ho napíšte ako komentár pod týmto článkom, poprípade ak ste „Facebook pozitív“ tak na našej facebookovskej stránke.