43. kilometer 13. ČSOB BRATISLAVA MARATHONU 2018

ČSOB MARATHON

Maratónsky beh je beh na dlhú vzdialenosť, ktorého trať meria 42,195 km. Mnohí z bežcov 13. ročníka ČSOB Bratislava marathon (06.04.2018 – 08.04.2018) takisto zabehnú túto vzdialenosť, avšak organizátori podujatia z agentúry BE COOL, s. r. o. v spolupráci s generálnym partnerom podujatia ČSOB a ďalšími partnermi, pridajú aj tento rok ďalšie metre, a to „43. kilometer“.

43. kilometer je spoločný názov pre viacero menších charitatívnych projektov. Tieto sú už vyše 10 rokov neoddeliteľne spojené s ČSOB Bratislava marathon. Vďaka výraznej podpore a pomoci generálneho partnera podujatia, ČSOB FS, tak organizátori už množstvo rokov pomáhajú tým, ktorí sú na pomoc druhých odkázaní.

V rámci projektu 43. kilometer sú aktuálne realizované 4 nezávislé formy pomoci a snahy vyzbierať potrebné finančné prostriedky pre deti, resp. pomôcť im:

ČSOB MARATHON pomáhame
  • Pomáham kúpou čísla – bežci majú možnosť, za príspevok 5,-Eur a viac, vybrať si svoje obľúbené štartové číslo a prispieť tak priamo na Konto bariéry (1. fáza v decembri 2017 priniesla 182 € a číslo si zakúpilo 13 bežcov. Druhá fáza bude prebiehať od 01.02.2018 do 14.02.2018).
  • Deti deťom – za každé prihlásené dieťa daruje organizátor BE COOL, s.r.o. 1,- €. Peniažky putujú do charitatívneho projektu Srdce pre deti (organizované v spolupráci so šport.sk) a tiež neziskovej organizácii Deti s rakovinou.
  • Vyrovnaná šanca – generálny partner podujatia ČSOB prepláca účasť na detských behoch deťom z detských domov.
  • Konto bariéry – 1 dieťa = 1 príbeh = 1 pomoc. 13 vybraných detí potrebuje pomoc a organizátori veria, že sa im počas 13. týždňov od začiatku roku 2018 do štartu podujatia podarí spoločnými silami vyzbierať potrebné finančné prostriedky podľa toho ako o ne rodičia detí požiadali.

Podpora charitatívnych projektov

ČSOB nadácia v rámci podpory charitatívnych projektov spojených s ČSOB Bratislava marathon venuje aj v roku 2018 Kontu bariéry 1,-€ za každého prihláseného bežca na akúkoľvek disciplínu v rámci maratónskeho víkendu. V minulom roku sa tak podarilo vyzbierať až 12.000,- €.

Rozšírenie tejto charitatívnej stránky 13. ČSOB Bratislava marathon a motivovanie k pomoci či už od organizácii alebo jednotlivcov je výzvou. Vďaka tejto výzve spoločne naplníme rozmer Bratislava marathon sloganu. „Kde víťazom je každý.“


Všetky informácie o projekte 43. kilometer nájdete na web stránke bratislavamarathon.com v sekcii „Charita - 43. kilometer“.
Ak by ste mali akékoľvek otázky, návrhy, podnety, neváhajte nás prosím kedykoľvek kontaktovať na kocka@becool.sk.
V mene nás ako organizátorov a detí vám ďakujeme za pomoc.