Zimná bežecká séria 2019 – 2020

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: Sport Tatry, o.z. v spolupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry a jeho členmi
 • Kategórie: Počas celej série (t.j. aj v 3. a 4. kole) sa kategórie nemenia a používajú sa kategórie z roku 2019
  muži / - 1980/, muži 40 / 1979 – 1970/, muži 50 / 1969 – 1960/, muži 60 / 1959 + /
  ženy / - 1980/, ženy 40 / 1979 – 1970/, ženy 50 / 1969 + /
 • Bodovanie: bodovanie bude podľa absolútneho poradia muži/ženy nasledovne: 1.miesto 300 bodov, 2.miesto 270 bodov, 3.miesto 250 bodov, 4.miesto 245 bodov, 5.miesto 240 .... 11.miesto 210, 12.miesto 207 bodov, 13.miesto 204 bodov, ...25.miesto 168 bodov, 26.miesto 166 bodov, 27.miesto 164 bodov, … 51.miesto 116 bodov, 52.miesto 115...165.miesto 2 body, 1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia
  !!! Do celkového poradia sa započítavajú 3 najlepšie výsledky !!!
 • Web: http://www.sporttatry.sk/sk/zimna-bezecka-seria
 • Kontakt: Sport Club 1896 Štrbské Pleso, Štrbské Pleso 4020, 059 85 ŠTRBA, e-mail: sport@sportTATRY.sk
Sunrise run
Veľká Lomnica
GRAND Finále
Tatranská Polianka