Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2014

 • Rok: 2014
 • Vyhlasovateľ: MARATÓNSKY KLUB KOŠICE
 • Kategórie:
  Muži
  M-A Muži 18-39 rokov - (rok nar. 1996-1975)
  M-B Muži 40-49 roční - (rok nar. 1974-1965)
  M-C Muži 50-59 roční - (rok nar. 1964-1955)
  M-D Muži 60 a viacroční - (rok nar. 1954 a skôr)
  Ženy
  Ž-E Ženy 18-39 rokov - (rok nar. 1994-1975)
  Ž-F Ženy 40 a viacročné - (rok nar. 1974 a skôr)
 • Bodovanie: br> Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca: (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Kontakt: MARATÓNSKY KLUB KOŠICE, Pri jazdiarni 1, P.O.Box F-24, 043 04 Košice, tel.: 055/622 00 10, fax: 055/622 41 58,
  e-mail: info@kosicemarathon.com