Trenčianská Bežecká Liga 2015

 • Rok: 2015
 • Kategórie: Muži A (2000 - 1986)
  Muži B (1985 - 1976)
  Muži C (1975 - 1966)
  Muži D (1965 - 1956)
  Muži E (1955 - starší)

  Ženy A (1999 - 1975)
  Ženy B (1974 - staršie)
 • Bodovanie: 1. miesto: 20 bodov
  2. miesto: 17 bodov
  3. miesto: 14 bodov
  4. miesto: 12 bodov
  5. miesto: 10 bodov
  6. miesto: 9 bodov
  7. miesto: 8 bodov
  8. miesto: 7 bodov
  9. miesto: 6 bodov
  10. miesto: 5 bodov
  11. miesto: 4 bodov
  12. miesto: 3 bodov
  13. miesto: 2 bodov
  14. - počet účastníkov: 1 bod
 • Web: http://www.trencianskypolmaraton.sk/sk/top-menu/bezecka-liga
 • Kontakt: Mgr. Martin Vlnka, tel.: +421 907 758 685, e-mail: info@martinvlnka.sk
Trenčianská bežecká liga – 1. kolo
Trenčín
Trenčianská bežecká liga – 2. kolo
Opatová
Beh Trenčianskou Brezinou
Trenčín
Podinovecký beh
Mníchova Lehota
Beh o pohár festivalu dobrodružných filmov HoryZonty
Trenčín