Topoľčianska bežecká liga 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: TBK Tora Topoľčany, o.z.
 • Kategórie: Muži:
  AM 18 – 39
  BM 40 – 44
  CM 45 – 49
  DM 50 – 54
  EM 55 – 59
  FM nad 60r.
  Ženy:
  GŽ 18 – 34
  HŽ 35 – 39
  CHŽ 40 – 44
  IŽ 45 – 49
  JŽ 50-54
  KŽ 55-59,
  LŽ nad 60 r.
  Dorastenci a dorastenky do 10 a 15 r.,
  Juniori a juniorky do 18 r.
 • Bodovanie: podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov (napr. : pri počte 8 pretekárov: 1.- 8 bodov, 2.- 7 bodov, ... , 8.- 1 bod).
  Pri rovnosti bodov podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času. (Hrušovany - 3 body pre zúčastnených pretekárov bez ohľadu na poradie).
 • Web: http://www.tbl9.webnode.sk
 • Kontakt: tel.: 0949 625 552 ( 12,00-19,00 hod.)
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 1.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 2.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 4.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 5.kolo
Topoľčany
Beh cez 2 mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 7.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 8.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 10.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 11.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2016 – 12.kolo
Topoľčany