Šamorínska bežecká liga

  • Rok: 2016
  • Vyhlasovateľ: 3klub Šamorín
  • Kategórie: do 18 rokov
    18-39 rokov
    nad 40 rokov
  • Bodovanie: Všetci pretekári získavajú po jednom bode za absolvovanie jednotlivých kôl, ktoré sa započítavajú do bodovacej tabuľky. Na základe umiestnenia získajú prví deviati pretekári extra body (1. pretekár: 10 bodov, 2. pretekár: 9 bodov, 3. pretekár: 8 bodov, atď.), ktorá sa vyhodnotí po ukončení všetkých pretekov.
  • Web: http://3klubsamorin.sk/samorinska-bezecka-liga/
  • Kontakt: 3klub Šamorín o.z., e-mail: info@3klubsamorin.sk
Šamorínska bežecká liga 2016 – 1. kolo
Šamorín
Šamorínska bežecká liga 2016 – 2. kolo
Šamorín
PomléRun
Šamorín, okr. Dunajská Streda