Prešov Running Series 2023

 • Rok: 2023
 • Vyhlasovateľ: OZ Elite League v spolupráci s mestom Prešov.
 • Kategórie: 5 km:
  ► Ženy
  ► Muži

  10 km:
  ► Muži do 39 rokov (1983 a mladší)
  ► Muži 40 - 49 rokov (1982 - 1973)
  ► Muži 50 - 59 rokov (1972 - 1963)
  ► Muži 60 - 69 rokov (1962 - 1953)
  ► Muži od 70 rokov (1952 a starší)
  ► Ženy do 34 rokov (1988 a mladšie)
  ► Ženy od 35 - 49 rokov (1987 - 1973)
  ► Ženy 50 - 59 rokov (1972 - 1963)
  ► Ženy nad 60 rokov ( 1962 a staršie )
 • Bodovanie: Bodovanie bude podľa poradia v jednotlivých kategóriách (absolútneho poradia) mužov a žien nasledovné:

  ► 1. miesto 300 bodov,
  ► 2. miesto 270 bodov,
  ► 3. miesto 250 bodov,
  ► 4. miesto 245 bodov,
  ► 5. miesto 240 ....
  ► 11. miesto 210,
  ► 12. miesto 207 bodov,
  ► 13. miesto 204 bodov, ...
  ► 25. miesto 168 bodov,
  ► 26. miesto 166 bodov,
  ► 27. miesto 164 bodov, …
  ► 51. miesto 116 bodov,
  ► 52. miesto 115...
  ► 165. miesto 2 body,
  ► 1 bod všetci ostatní, ktorí dané behy dokončia

  Celkové vyhodnotenie výsledkov bude stanovené na základe nasledujúcich kritérii:

  ► Počet odbehnutých behov,
  ► Počet získaných bodov za umiestnenie v jednotlivých behoch,
  ► V prípade rovnosti bodov rozhoduje najlepšie dosiahnuté umiestnenie,
  ► V prípade rovnosti umiestnení rozhoduje umiestnenie v poslednom behu,
 • Web: https://www.presovrunning.sk/
 • Kontakt: tel.: +421 917 202 607, e-mail: presovrunningseries@gmail.com
Prešov Stairs run
Prešov
Sigord Run
Prešov
Beh štyroch mostov
Prešov