MMM Winter challenge

  • Rok: 2023
  • Kategórie: MJ & ZJ – juniori do 18 rokov, narodení v roku 2005 a neskôr.
    M40 & Z40 – bežci narodení v roku 1974 – 1983
    M50 & Z50 – bežci narodení v roku 1964 – 1973
    M60 & Z60 – bežci narodení v roku 1963 a skôr
I. MMM Winter challenge race
Košice
II. MMM Winter challenge race
Košice
III. MMM Winter challenge race
Košice