Marathon BB Tour

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Marathon BB Team
 • Kategórie: muži a ženy
 • Bodovanie: Do poradia bude zaradený pretekár, ktorý sa zúčastní aspoň 5 zo 9 podujatí
  Započítané budú body zo všetkých pretekov
  Dosiahnuté časy na jednotlivých podujatiach budú pre potreby hodnotenia Marathon BB Tour prepočítavané pomocou koeficientov WMA age grading tables
  Na základe takto prepočítaných hodnôt bude zostavené poradie v jednotlivých kategóriách
  Podľa dosiahnutého umiestnenia budú jednotlivým pretekárom pridelené body nasledovným spôsobom:
 • Web: http://marathonbbtour.sk/marathon-bb-tour-body-informacie.menu
 • Kontakt: Marathon Banska Bystrica s.r.o., Zvolenská Cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, tel.:+421 918 555 080, 917 555 508, e-mail: info@marathonbb.com
SOFTIP Trojkráľový večerný beh
Banská Bystrica
Beh Sliačskym chotárom
Sliač
ADRIM Nemčiansky beh
Nemce (BB)
Lučatínska 11
Lučatín (Banská Bystrica)
Kordícky Extrém
Kordíky okr. B. Bystrica
Beh nočným Breznom 2016
Brezno
O2 Banskobystrický maratón
Banská Bystrica