Malokarpatský pohár v horskom behu 2012

 • Rok: 2012
 • Vyhlasovateľ: Cross Country Klub Rača
 • Kategórie:
  A do 39 r. 1973 - 1994


  B 40 - 49 r. 1963 - 1972


  C 50 - 59 r. 1953 - 1962


  D nad 60 r. 1952 a starší/ie
 • Bodovanie: Každé podujatie má podľa dĺžky preteku stanovený počet bodov, ktoré získa absolútny (bez rozdielu kategórií) víťaz týchto pretekov

  Bodovanie ďalších pretekárov závisí od časového odstupu za prvým pretekárom a to nasledovným spôsobom:


  • pretekár, ktorý dobehne v tej istej minúte ako víťaz, získava rovnaký počet bodov ako víťaz, (napr. víťaz má čas 1:42:07 a druhý v cieli má čas 1:42:32 - obaja pretekári získavajú maximálny počet bodov na danom podujatí).


  • pretekári, ktorí dobehnú v nasledujúcej minúte (podľa oficiálnej časomiery) majú o bod menej (napr. prvý bude mať 1:42:57 a tretí v poradí bude mať čas 1:43:01 - získava teda o bod menej ako víťaz)


  • každou ďalšou začatou celou minútou sa počet získaných bodov znižuje o 1.


  • v prípade, že by poslední bežci dobehli v čase, kedy by sa im mali začať počítať záporné body (alebo žiadny bod), všetci títo bežci získavajú 1 bod  Do výsledného poradia sa započítava min. 2 a max. 5 najhodnotnejších výsledkov z hľadiska počtu bodov. T.j. ten, kto sa zúčastní len jedného podujatia nebude vo výslednom hodnotení pohára figurovať.
 • Web: http://www.babakamzik.estranky.sk/clanky/malokarpatsky-pohar-v-horskom-behu/
Cross Country – Baba/Rača – Kamzík
Malé Karpaty
Krasňanská Kúria – jar
Bratislava - Rača
Memoriál Jula Lamačku – Malokarpatský Cross Marathon
Bratislava
Beh cez Hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka
Horné Orešany
Krasňanská Kúria – leto
Bratislava - Rača
Beh okolo Marhátu
Moravany nad Váhom okr. Piešťany
Biela stopa – Run & Walk
Kremnica
Krasňanská Kúria – jeseň
Bratislava - Rača
Memoriál Ing. Jozefa PSOTKU
Vysoké Tatry
Memoriál Ivana Prokopa
Pezinok
Račianský kros – Behy pre Radosť
Bratislava
Lamač – Stupava
Bratislava - Lamač