Liptovská bežecká liga 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Olympijský klub Liptova
 • Kategórie: najmladší žiaci, žiačky 2004 - 2005
  mladší žiaci, žiačky 2002 - 2003
  starší žiaci, žiačky 2000 - 2001
  dorastenci, dorastenky 1998 - 1999
  juniori, juniorky 1996 - 1997
  muži do 39 r. 1976 a ml.
  muži 40 r. 1975 – 1966
  muži 50 r. 1965 – 1956
  muži 60 r. 1955 – 1966
  muži 70 r. 1945 a st
  ženy do 34 r. 1981 - 1995
  ženy 35 r. 1966 - 1980
  ženy 50 r. 1956 - 1965
  ženy 60 r. 1955 a st.
 • Bodovanie: Bodovanie: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, každé ďalšie umiestnenie1 bod. (vzdal 0b)


  Konečné poradie v jednotlivých kategóriách bude určené podľa získaných bodov zo všetkých absolvovaných pretekov
 • Web: http://oklm.webnode.sk/liptovska-bezecka-liga/
 • Kontakt: I.Bubelíny, tel.: 0904 688 006 e-mail: bubelinyivan@centrum.sk ,oklm@centrum.sk