Intersport Nitrianska bežecká liga 2016

 • Rok: 2016
 • Vyhlasovateľ: Milan Furár, Ľuboš Lipták
 • Kategórie: Drobci ( dievčatá a chlapci spolu)
  Dievčatá, chlapci, ročníky
  Juniori, juniorky, ročníky
  Muži, Ženy, ročníky
  Muži, Ženy nad 40
  Muži, Ženy nad 50
  Muži, Ženy nad 60
  Muži nad 70
 • Bodovanie: Jednotlivé kolá sa bodujú v rámci celkového poradia bežcov v hlavnom behu bez rozdielu kategórii ( ženy, muži a juniorské kategórie ). Ak je teda v hlavnom behu X bežcov a bežkýň, celkový víťaz získava X bodov a každý nasledujúci X-1.
  Prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku získavajú navyše bonusové body v poradí 3, 2, 1 bod, ktoré sa im pripočítajú k bodom za celkové poradie.
  Ďalšie dva bonusové body získa muž a žena, ktorí prekonajú najrýchlejší čas (buď na dve míle alebo 5 km) v aktuálnom ročníku.
  Detské kategórie chlapcov a dievčat sú bodované rovnakým systémom ako u dospelých, s tým rozdielom, že sa im neprideľujú bonusové body za poradie v kategórii a traťové rekordy.
 • Kontakt: Milan Furár, tel.: 0915 131 703, e-mail: milan.furar@satronet.sk
  Ľuboš Lipták, tel.: 0918 398 088, e-mail: lliptak1@gmail.com
Intersport Nitrianská bežecká liga – 1. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 2. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 3. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 4. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 5. kolo
Nitra