Horehronská Trailová Liga

  • Rok: 2023
  • Vyhlasovateľ: Horské spoločenstvo, o.z.
  • Kategórie: Muži, bez ohľadu na vek
    Ženy, bez ohľadu na vek
  • Bodovanie: Za každý pretek sa zbierajú body a ich súčet tvorí výsledný počet bodov, ktorý pretekár získal. Do výsledného poradia sa sčítavajú tri TOP výsledky (čo je aj minimálny počet na absolvovanie ligy). Ak majú dvaja pretekári alebo dve pretekárky rovnaký súčet, rozhoduje sa podľa dosiahnutých umiestnení.

    Pre každý pretek je určený maximálny počet bodov, ktorý sa pripíše víťazovi a víťazke. Každé ďalšie umiestnenie má menej bodov. V roku 2023 pripisujeme ťažším pretekom (Jarabský polmaratón a Andrejcová Vertikal) väčší maximálny počet bodov, voči pretekom, ktoré majú kratšiu vzdialenosť a menšie prevýšenie. Chceme tak zabezpečiť, aby boli vyrovnané ohodnotenia výkonov pretekárov, ktorí absolvujú len tri povinné preteky a predišli sme tak taktizovaniu s výberom len „ľahších“ pretekov.
  • Web: https://www.htl.sk/#propozicie
  • Kontakt: Michal Vojtas: tel.: +421 901 705 062, r-mail: miso@htl.sk