ČSOB zimná séria 2020/2021

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: BE COOL, s.r.o.
 • Kategórie: Deti „A“ – 500m – do 9 rokov vrátane (rok narodenia 2011 a mladší)
  Deti „B“ – 1000m – od 10 rokov do 14 rokov vrátane (rok narodenia 2006 – 2010)

  Muži:
  M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
  M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

  Ženy:
  Ž do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002/2005)
  Ž40 –vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  Ž50 –vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  Ž60 –vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)
 • Bodovanie: Absolútne poradie muži a ženy. Vecné ceny dostanú najrýchlejší 3 muži a ženy na 5km a 10km.
 • Web: https://bratislavamarathon.com/web/csob-zimna-seria/
 • Kontakt: tel.: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk
ČSOB zimná séria 2020/2021 – 1. kolo – virtuálny beh
kdekoľvek sa vám bude dobre bežať
ČSOB zimná séria 2020/2021 – 2. kolo – virtuálny beh
kdekoľvek sa vám bude dobre bežať
ČSOB zimná séria 2020/2021 – 3. kolo – virtuálny beh
kdekoľvek sa vám bude dobre bežať
ČSOB zimná séria 2020/2021 – 4. kolo – virtuálny beh
kdekoľvek sa vám bude dobre bežať
ČSOB zimná séria 2020/2021 – 5. kolo – virtuálny beh
kdekoľvek sa vám bude dobre bežať