BinRun Spa Series

 • Rok: 2015
 • Kategórie: A – muži do 39 rokov
  B – muži do 49 rokov
  C – muži do 59 rokov
  D – muži do 69 rokov
  E – muži nad 70 rokov
  JM – juniori 19 rokov a menej
  F – ženy do 39 rokov
  G – ženy nad 40 rokov
  H – ženy nad 50 rokov
  JŽ – juniorky 19 rokov a menej
 • Bodovanie: Bodovanie bude po kategóriách nasledovne: 1.miesto 100 bodov, 2.miesto 80 bodov, 3.miesto 60 bodov, 4.miesto 50 bodov, 5.miesto 45 bodov, 6.miesto 40 bodov, 7.miesto 36 bodov, 8.miesto 32 bodov, 9.miesto 29 bodov, 10.miesto 26 bodov, 11.miesto 24 bodov, 12.miesto 22 bodov, 13.miesto 20 bodov, 14.miesto 18 bodov, 15.miesto 17 bodov, … 30.miesto 2 body,...1 bod všetci ostatní, ktorí dané preteky dokončia.