Bežecká liga Žiliny 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Atletický klub Žilina
 • Kategórie: A Muži do 29 rokov
  B Muži od 30 do 39 rokov
  C Muži od 40 do 49 rokov
  D Muži od 50 do 59 rokov
  E Muži od 60 rokov
  F Ženy do 39 rokov
  G Ženy od 40 rokov
  J Chlapci do 15 rokov
  K Dievčatá do 15 rokov
 • Bodovanie: - v základných kolách bodujú všetci účastníci na základe umiestnenia nasledovne: bodujú všetci [n] - n n-1 ... 5 4 3 2 1.
  - v ostatných pretekoch bodujú tí, ktorí sú k dátumu pretekov evidovaní v BLŽ daného roku.
  - bodovanie je spoločné pre všetky kategórie.
  - bodujú len účastníci BLŽ


  Celkové vyhodnotenie bežeckej ligy
  O celkovom poradí rozhodujú nasledujúce kritériá:
  - väčší počet celkovo získaných bodov
  - celkový počet bodov zo základných kôl
  - lepší čas v základnom kole na 3000m
  - menší počet pretekov
 • Web: http://www.janrun.sk
 • Kontakt: Marián Michalík, tel.: 0904 701 612
Bežecká liga Žiliny I. ZK – zimné kritérium
Žilina
Bežecká liga Žiliny II. ZK – zimné kritérium
Žilina
Bežecká liga Žiliny III. ZK – zimné kritérium
Žilina
Beh oslobodenia Turian – mem. Eda Vojta
Turany
Kysucká desiatka
Kysucké Nové Mesto
Bežecká liga Žiliny VII. ZK – Cooprov test
Žilina
Beh na Dubeň
Žilina
Kysucká päťka
Kysucké Nové Mesto