Behaj lesmi 2023

 • Rok: 2023
 • Vyhlasovateľ: Asociácia športu pre radosť, o.z.
 • Kategórie: Dospelý:
  M18/Ž18 ( 2008 - 2005 )
  M39/Ž39 ( 2004 - 1983 )
  M49/Ž49 ( 1982 - 1973 )
  M59/Ž59 ( 1972 - 1963 )
  M69/Ž60+ ( 1962 - 1953 )
  M70+ ( 1952 a starší )
  Tímové súťaže

  Deti:
  Slimáčikovia (Nová kategória) ( 2020 a mladší )
  Veveričky (Benjamínci) ( 2017 - 2019 )
  Zajačikovia (Predškoláci) ( 2015 - 2016 )
  Líščatá (Najmladší žiaci) ( 2013 - 2014 )
  Vlčiaci (Mladší žiaci) ( 2011 - 2012 )
  Srnčatá (Starší žiaci) ( 2009 - 2010 )
 • Bodovanie: - Každého pretekára, ktorý preteky dokončí, oceníme za dosiahnutý výkon aj bodmi do celkového hodnotenia seriálu. Víťazi jednotlivých pretekov získajú 2 000 bodov. S jedným bodom odíde ten, kto pretne cieľ ako posledný. Ostatným pridelíme body podľa dosiahnutých časov a budú klesať úmerne, tzn. pretekár, ktorý sa umiestni v polovici výsledkovej listiny, získa vždy 1 000 bodov.
  - Dvadsať najrýchlejších na jednotlivých trasách sa môže tešiť ešte na extra bonifikačné body. Víťazi získajú 200 bodov navyše a body budú znova úmerne klesať tak, že 20. pretekár získa 20 bodov navyše. Tieto body sa pripočítavajú do celkového hodnotenia.
  Do celkového poradia Lesov pán a Lesov pani sa započítavajú výsledky zo všetkých 5 pretekov. Lesov pána a Lesov pani vyhlasujeme na krátke i dlhé trate, do rebríčka sa započítavajú body zvlášť a nie je možné sčítať body z krátkej a dlhej trasy dohromady.
 • Web: https://behajlesmi.sk
 • Kontakt: RAUL SLOVAKIA, s.r.o., e-mail: info@behajlesmi.sk
Behaj lesmi Devín
Devín
Behaj lesmi Čičmany
Čičmany
Behaj lesmi Bachledová dolina
Bachledová dolina
Behaj lesmi Veľká Fatra
Hrabovo
Behaj lesmi Topoľčianky
Topoľčianky
Behaj lesmi Štiavnické vrchy
Horná roveň, Štiavnické Bane