Beh 2 míle Košice 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Sri Chinmoy Marathon Team
 • Kategórie: Trať 2 míle:
  Ženy, Muži, (dievčatá a chlapci nad 12 rokov rozdelení do kategórií Ženy a Muži, v r. 2015 s ročníkom narodenia 2002 a starší). Veteráni: Ženy 50 rokov a viac, Muži 60 rokov a viac.

  Trať 1km:
  Dievčatá do 12 rokov, Chlapci do 12 rokov (v r. 2015 bežci a bežkyne s ročníkom narodenia 2003 a mladší).
 • Bodovanie: V každom kole sa budú prideľovať body podľa počtu všetkých účastníkov v danom behu.
 • Web: http://cs.srichinmoyraces.org/Beh2MileKosice
 • Kontakt: Peter Hlač, tel.: 0905 306 551, e-mail: info@behkosice.sk
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice