Beh 2 míle Košice

 • Rok: 2022
 • Vyhlasovateľ: Sri Chinmoy Marathon Team
 • Kategórie: Trať 2 míle:
  Ženy
  Muži
  (dievčatá a chlapci nad 12 rokov rozdelení do kategórií Ženy a Muži).
  Ženy 50 rokov a viac
  Muži 60 rokov a viac

  Trať 1km:
  Dievčatá do 12 rokov,
  Chlapci do 12 rokov.
 • Bodovanie: Súťaž a bodovanie o celoročný pohár Sri Chinmoy Marathon Teamu:

  Súťaž: Pretekári sú bodovaní podľa počtu účastníkov v jednotlivých kategóriách. Do tohoto pohára budú zaradení všetci bežci 2 míľového behu (o celoročný pohár za obdobie kalendárneho roka), rozdelení na kategórie muži a ženy, a bežci deti 1km behu (o celoročný pohár za obdobie školského roka).

  Zmena bodovania od 1.1.2017

  Bodovanie:

  Ráta sa 8 behov z daného roka, a to tie ktoré mal bežec najlepčie bodované. Príklad: Bežec odbehol každý bah od začiatku roka, čiže do augusta v ktorom mal počet bodov 12. V septembri odbehe 9 beh v ktorom získa 13 bodov, tak do súťaže celoročného pohára sa zaráta septembrový beh a augustový nie atd.

  V danom kole sa budú prideľovať body podľa počtu všetkých účastníkov v danom behu.

  A to, príklad: účasť v danom behu 21 Mužov, 10 Žien, 3 chlapci a 2 dievčatá, spolu 36 bežcov.

  Bodovanie nasledovné, v každej kategórií od, 1. miesto 36 bodov, a po 1 bode menej každé dalšie umiestnenie za účasť.

  Pri tomto priklade

  1. Muž bude mať 36 bodov a 21. umiestnenie 16 bodov,

  1. Žena 36 bodov a 10. umiestnenie 27 bodov,

  1. chlapec 36 bodov a 3. umiestnenie 34 bodov

  1. Dievča 36 bodov a 2. umiestnenie 35 bodov

  Čím viac bežcov v danom behu o to väčší počet bodov.

  Ak si pretekár zlepší svoj najlepší čas od histórie účasti, tak dostane plus 10 bodov, tieto bonusové body sa pripočítajú na konci roka. Výsledné časy bežcov sa prepočítajú na základe koeficientov podľa roku narodenia.
 • Web: https://cs.srichinmoyraces.org/Beh2MileKosice
 • Kontakt: Peter Hlač 0905 306 551, info@behkosice.sk
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice