Šiesty ročník Cyrilometodského behu Kolonickým vrchom je pripravený

Cyrilometodský behu Kolonickým vrchom

Organizátori bežeckého podujatia v obci Kolonica v okrese Snina sa zameriavajú na propagáciu bežeckého športu medzi mládežou a domácimi obyvateľmi.

V tomto roku je novinkou zrušenie finančných odmien pre hlavný pretek s cieľom posilniť organizáciu pretekov detí a mládeže. Sú pripravené hodnotné vecné ceny pre prvých troch vo všetkých kategóriach a darčeky od domácich podnikateľov pre všetkých účastníkov.

Tradične sú preteky mládeže súčasťou Východoslovenskej mládežníckej ligy. Takisto sú zachovené v preteku dospelých kategórie domáce ženy a domáci muži. Podujatie sa koná 5.7.2078 v priestoroch rekreačno-športového areálu Bejvoč, ktorý poskytuje dobré infraštruktúrne zázemie vrátane bazéna s prírodnou vodou.

Trať hlavného preteku pozostáva z dvoch okruhov v uliciach obce a celkovo meria 6,6 km. Rovinatého úseku na nej prakticky niet. Beží sa buď do kopca alebo z kopca. Prínosom trate v uliciach obce je aj to, že pretek budí záujem obyvateľov. V minulom ročníku sa zúčastnili prakticky všetky školopovinné deti  z Kolonice.

Pavol A. Dubovský