Prvý ročník Medzinárodného Novohradského Maratónu mal úspešnú premiéru

V Lučenci sa v sobotu 20.8.2016 začala písať história cezhraničného maratónu.

Mesto Lučenec a jeho hlavný motor viceprimátor Pavol BACULÍK (mimochodom niekdajší  Slovenský atlét  ) po dohode s maďarským mestom Šalgotarjan usporiadali 1.roč. Medzinárodného Novohradského Maratónu.
Mesta sa dohodli, že  v rámci programu oslavy miest sa každé 2 roky bude štartovať z iného mesta.
Takže budúci rok štartujeme v opäť v Lučenci
Bolo to vydarené športové podujatie a bežci na trati najviac oceňovali skvelé občerstvenie kde sa  najviac o to pričinili starostovia jednotlivých obci, kade maratón prechádzal.
Raritou tohto maratónu je celkové víťazstvo v maratóne 24 ročnej Maďarskej ženy, keď poráža všetkých mužov povedal Peter BUC  hlavný rozhodca a bývalý úspešný maratónec
A tu máme postrehy z trate

mar_lc_sj_2016_rep1

Peklo a nebo v mojom podaní : Tieto slová ma, ako prvé napadnú pri spomienke na Medzinárodný novohradský maratón povedala Danica  Božová.

Viem, že organizátori pred podujatím i počas neho vykonali obrovský kus poctivej práce. Vybrali si však najťažší možný typ maratónu – z bodu A do bodu B.  Pán Baculík mi vysvetlil svoje rozhodnutie, že chceli spojiť dve mestá v rôznych štátoch. Vzhľadom na bežecký boom na Slovensku je teraz ťažké vybrať vhodný termín – pretekári si teraz vyberajú z veľa možností.

Od roku 2003 som rýchlejšie nebežala nikde! I napriek tomu konštatujem, že to bol môj najťažší maratón (podľa pocitov na trati).  Rovnaký názor mala i slovenská rekordérka v počte odbehnutých maratónov Evka Seidlová, tesne po dobehnutí do cieľa „ Maratón Podolinec  – Rytro, doteraz pokladaný za najťažší,  sa môže skryť“

Veľmi vysoko hodnotím ochotu. Srdečnosť a milý prístup organizátorov, (ako i divákov  po dedinách) . Taktiež ich reakciu k záujmu Keňanov – že nevyhoveli ich vysokým nárokom na štartovné a sústredili sa na slovenských bežcov (+ Maďarov).

Veľmi milé bolo ocenenie v absolútnom poradí i v kategóriách – ďalšie pozitívum.

Paradox veku prežívam na takmer každých pretekoch v tomto roku. Paradox pohlavia v takejto miere prvý raz.  Výkonom mužov nerozumiem – iné maratóny bežali výrazne lepšie. Možno sa prejavila únava z Rajca alebo ich tak zničilo teplo?

Ďalšie pozitíva: nebol tvrdý časový limit. Na podrobnejšie hodnotenie je ešte priskoro

To je narýchlo, čo ma napadlo. Obdivujem každého, čo niečo robí. Nikto tam nebol arogantný k pretekárom, ako som zažila na niektorých iných behoch. Srdečnosť z organizátorov priam sálala. Pán Baculík si zaslúži obrovský obdiv.

Ďakujem za krásny zážitok.

mar_lc_sj_2016_rep2

A ešte jeden postreh od účastníka maratónu .

Dovoľujem si  pochváliť všetkých organizátorov tohto podujatia, ako slovenských tak maďarských . Preteky boli zvládnuté vo všetkých smeroch, či už signálneho označenia trate, občerstvovacích staníc, dopravného  policajného sprievodu na oboch stranách hranice, zberných autobusov a samozrejme atmosféry pretekov. Nebolo obce, kde by nás nebol niekto povzbudzoval . Dosiahnuť číslo 66 účastníkov na prvom Medzinárodnom maratóne je pekný výsledok!

mar_lc_sj_2016_rep3

Ako člen  Nordic Walking klubu Lučenec som bol kapitánom nášho štafetového družstva, ktoré bolo síce jediným  na tomto preteku ,ale viem, ako  spoluorganizátor iných športových podujatí , že vždy musí niekto začať. Bol to podarený začiatok a verím spolu s Vami, že budúci ročník bude v lepšom zastúpení tohto športového odvetvia aj za účasti maďarských pretekárov. V našom tíme okrem mňa je víťazka Majstrovstiev Európy Simona Šimová, ďalej Danka Kancková, ktorá na Majstrovstvách Slovenska získala tretie miesto a Vlado Vlčko, víťaz  Rapovského behu. Náš čas 5:19 je úspešným, ale samozrejme stále je čo  zlepšovať. Ešte raz jedno veľké ďakujem za všetkých zúčastnených.

Vyjadril sa člen NW klubu Lučenec Edo Brodniansky, ktorý bol kapitánom družstva.

Prvý  ročník MNM je za nami a veríme že budúci ročník počas dní mesta prilákame ešte väčší počet bežcov a štafiet ďakujeme

MNM Lučenec – Šalgotarián