Zavarská sedmička

 • Dátum: 25. 06. 2016 (So)
 • Miesto: Zavar, okr. Trnava, športový areál OŠK Zavar
 • Ročník: 1.
 • Štart: deti: 14:30 hod.; hl. kat. 17:00 hod.
 • Dlžka trate: 7 000 m
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Predškolský vek:
  Žiaci a žiačky 1., 2. ročník:
  Žiaci 3., 4.. ročník
  Žiačky 3., 4. ročník
  Žiaci 5., 6. ročník
  Žiačky 5., 6. ročník
  Žiaci 7., 8. ročník
  Žiačky 7., 8. ročník
  Dorastenci
  Dorastenky
  A – muži (A)
  B – muži od 40 do 49 rokov
  C – muži od 50 do 59 rokov
  D – muži od 60 do 69 rokov
  E – muži od 70 rokov
  F – ženy (Ž)
  G – ženy od 35 do 49 rokov (Ž 35)
  H – ženy od 50 rokov (Ž 50+)
  J – juniori do 19 rokov (J1)
  J – juniorky do 19 rokov (J2)
 • Organizátor: Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
 • Štatistika účasti: 66
 • Informácie: Obecný úrad, 919 26 Zavar, okr. Trnava, e‐mail: ocu.zavar@stonline.sk
 • Poznámka: Štartovné: 1 €