Zavarská sedmička

 • Dátum: 14. 05. 2022 (So)
 • Miesto: Zavar, okr. Trnava, športový areál OŠK Zavar
 • Ročník: 6.
 • Štart: 17:00 hod. hl. kat.,14:00 hod. deti
 • Dlžka trate: 7 000 m
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Predškolský vek
  Žiaci 1., 2. ročník
  Žiačky 1., 2. ročník
  Žiaci 3., 4. ročník
  Žiačky 3., 4. ročník
  Žiaci 5., 6. ročník
  Žiačky 5., 6. ročník
  Žiaci 7. ročník
  Žiačky 7. ročník

  A – muži (A) do 39 rokov
  B – muži od 40 do 49 rokov
  C – muži od 50 do 59 rokov
  D – muži od 60 do 69 rokov
  E – muži od 70 rokov
  F – ženy (Ž) do 34 rokov
  G – ženy od 35 do 49 rokov (Ž 35)
  H – ženy od 50 rokov (Ž 50+)
 • Organizátor: Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
 • Štatistika účasti: 158
 • Informácie: Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce, tel.: +421 948 134 255
  Michal Horváth, tel.: +421 915 714 612
 • Poznámka: Štartovné: 7,- €
  on-line registrácia: 5,- €
  na mieste: 7,- €