Zavarská desiatka

 • Dátum: 18. 05. 2024 (So)
 • Miesto: Zavar, okr. Trnava, športový areál OŠK Zavar
 • Ročník: 2.
 • Štart: 18:00 hod. hl. kat.,1500 hod. deti
 • Dlžka trate: 10 000 m
 • Certifikovaná: Áno
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: A – muži (A) do 39 rokov
  B – muži od 40 do 49 rokov
  C – muži od 50 do 59 rokov
  D – muži od 60 do 69 rokov
  E – muži od 70 rokov
  F – ženy (Ž) do 34 rokov
  G – ženy od 35 do 49 rokov (Ž 35)
  H – ženy od 50 rokov (Ž 50+)

  Kategórie – štafety (3/3):
  A ‐ muži bez rozdielu veku
  B ‐ ženy bez rozdielu veku

  Kategórie – Beh zdravia: ( 3 333 m )
  A ‐ muži bez rozdielu veku
  B ‐ ženy bez rozdielu veku

  Žiactvo
 • Organizátor: Obec Zavar, Obecný športový klub Zavar, Základná škola s materskou školou
 • Informácie: Bc. Lukáš SOCHOR, starosta obce, tel.: +421 948 134 255T, e‐mail: zavar@zavar.sk; starosta@zavar.sk
  Michal Horváth, tel.: +421 915 714 612, e‐mail: horvath.zavarska7@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné:
  on-line registrácia: 8,- € do 16.05.2024, o 23:55 h.od.
  na mieste: 10,- €