Stovka v Chminianskej Novej Vsi

  • Zmena: Beh je zrušený !!!
  • Dátum: 06. 12. 2020 (Ne)
  • Miesto: Chminianska Nová Ves, pred Zdravotným strediskom
  • Ročník: 2.
  • Štart: 15:00 hod.
  • Dlžka trate: 100 metrov
  • Kategória: Deti 1-4 ročník ZŠ a deti 5-8 ročník ZŠ (chlapci a dievčatá samostatne)
  • Organizátor: Mgr. Pavol Uličný
  • Informácie: Mgr. Pavol Uličný, tel.: 0911 167 934, e-mail: moulicny@gmail.com
  • Poznámka: Štartovné: €