Horský beh okolo Selčianskeho dielu

 • Dátum: 23. 09. 2017 (So)
 • Miesto: Selce, okr. B. Bystrica, Fuggerov dvor
 • Ročník: 2.
 • Štart: dospelí - 10:30 hod. Deti 10:45 hod.
 • Dlžka trate: 10 000 m
 • Certifikovaná: Nie
 • Povrch: spevnená lesná cesta
 • Kategória: A – muži do 35 (narodení 1983 až 2004)
  B – muži do 45 (narodení 1973 – 1982)
  C – muži nad 45 rokov (narodení 1972 a starší)
  D – ženy do 35 (narodené 1983 až 2004)
  E – ženy nad 35 (narodené 1982 a staršie)
  F – žiaci 13-15 roční (narodení 2004-2002)
  G – žiačky 13-15 ročné (narodené 2004-2002)
  H – chlapci do 12 (nad 2005)
  CH – dievčatá do 12 (nad 2005)
 • Organizátor: Obec Selce, Klub biatlonu Selce, Fuggerov Dvor
 • Informácie: Pavol Blahušiak, predseda Klubu biatlonu , tel.: 0907 341 510
  Mgr. Jaroslava Lauková-Bukvajová, tel.: 0905 788 868, e-mail: jaroslavalaukova@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné: 5,- €