Hornotoryský horský beh Demiankou

 • Dátum: 22. 09. 2019 (Ne)
 • Miesto: Krásna Lúka, okr. Sabinov, futbalový štadión
 • Ročník: 5.
 • Štart: 10:30 hod.
 • Dlžka trate: 21,5 km, prev 269 m (celkom 563 m stúpanie, 753 m klesanie)
 • Povrch: terén
 • Kategória: juniori – 2001 a ml.
  juniorky – 2001 a ml.
  muži A 1980 a ml.
  muži B 1970 a ml.
  muži C 1969 a st.
  ženy D – 1980 a ml.
  ženy E - 1979 a st.
  NORDIC WALKING - muži
  NORDIC WALKING - ženy
 • Organizátor: KST Mladosť Odeva Lipany, OZ Šenviž, obec Krásna Lúka, obec Krivany, mesto Lipany, Gymnázium Lipany
 • Štatistika účasti: 83
 • Informácie: PaedDr. Jozef Sobota, e-mail: jsobota31@gmail.com, tel.: 0917 887 778
 • Web: http://horsky-beh-demjankou.webnode.sk/
 • Poznámka: Štartovné:
  8€ (obed, občerstvenie, darček, účastnícky list)
  5 € bežci z Lipian, obcí ZOHT, juniori/ky
  10 € prihlásení pri prezentácii v deň štartu!