Cestný beh Trate mládeže

 • Dátum: 03. 06. 2017 (So)
 • Miesto: Hronská Breznica, pod nadjazdom
 • Ročník: XXXI.
 • Štart: 10:30 hod.
 • Dlžka trate: 20 km
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Muži: A: do 39
  B: 40 do 49
  C: 50 do 59
  nad 60 rokov
  Ženy: E: do 39
  F: 40 do 49
  G: nad 50 rokov
 • Organizátor: Mesto Banská Štiavnica
 • Informácie: Melicherčík, e-mail: cbtmbs@gmail.com
  p. Godová, tel.: 045/694 96 55
 • Poznámka: Štartovné: 3,- €