Beh zdravia Turčianske Teplice

 • Dátum: 30. 04. 2022 (So)
 • Miesto: Turčianske Teplice, centrum pri mestskom úrade
 • Ročník: 42.
 • Štart: 10:00 hod. Beh Tepličanov, 10:20 hod. deti, 11:00 hod. dospelí, Beh zdravia
 • Dlžka trate: 10 km, 5 km
 • Certifikovaná: Nie
 • Povrch: lesný terén, prvý a posledný kilometer po asfalte
 • Kategória: 10 km:
  muži:
  "A" do 39 rokov vrátane
  "B" 40 - 49 rokov
  "C" 50 - 59 rokov
  "D" od 60 rokov
  ženy:
  "E" do 34 rokov vrátane
  "F" 35 - 49 rokov
  "G" nad 50 rokov
  Beh detí 100 m
  Beh zdravia 5 km:
  - muži bez vekových kategórií
  - ženy bez vekových kategórií
  Beh Tepličanov
 • Organizátor: mesto Turčianské Teplice
 • Informácie: Ing. Peter Prokša, , tel.: 0918 967 703, 0905 672 075, e-mail: peter.proksa@turciansketeplice.sk
 • Web: https://www.turciansketeplice.sk/akcia/42-rocnik-behu-zdravia/mid/472278/.html#m_472278
 • Poznámka: Štartovné: ,- €
  5,- € / jednotlivec v termíne do 27. apríla 2022
  7,- € / jednotlivec po 27. apríli 2022
  2,- € / jednotlivec pre bežcov s trvalým pobytom na území mesta Turčianskych Teplíc
  Bežci nad 70 rokov (narodení do roku 1952 vrátane) sú oslobodení od štartovného.