Beh ulicami mesta Námestova

 • Dátum: 21. 05. 2022 (So)
 • Miesto: Namestovo, Hviezdoslavovo Námestie
 • Štart: 14:45 hod. deti; 15:30 hod. hl. kat.
 • Dlžka trate: 5 km, 10 km
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Detská mladší :
  - Chlapci - DMU - 6 (rok narodenia 2011 – 2013)
  - Dievčatá - DŽE - 6 (rok narodenia 2011 – 2013)
  - Chlapci - DMU - 9 (rok narodenia 2009 – 2010)
  - Dievčatá - DŽE - 9 (rok narodenia 2009 – 2010)

  Detská starší :
  - Chlapci - MU - 11 (rok narodenia 2006 – 2008)
  - Dievčatá - ŽE - 11 (rok narodenia 2006 – 2008)

  Hlavná:
  - Chlapci - MU - 14 (rok narodenia 2004 – 2005)
  - Dievčatá - ŽE - 14 (rok narodenia 2004 – 2005)
  - Dorastenci - MUD (rok narodenia 2001 – 2003)
  - Dorastenky - ŽED (rok narodenia 2001 – 2003)
  - Juniori - MUJ (rok narodenia 2000 – 1998)
  - Juniorky - ŽEJ (rok narodenia 2000 – 1998)
  - Muži - MU22 (rok narodenia 1997 – 1980)
  - Muži - MU40 (rok narodenia 1970 – 1979)
  - Muži - MU50 (rok narodenia 1969 a skôr)
  - Ženy - ŽE22 (rok narodenia 1980 – 1997)
  - Ženy - ŽE40 (rok narodenia 1970 – 1979)
  - Ženy - ŽE50 (rok narodenia 1969 a skôr)
 • Organizátor: TJ Oravan a mesto Námestovo
 • Informácie: e-mail: behulicamimesta@gmail.com
 • Web: https://sk-sk.facebook.com/bumnamestovo/
 • Poznámka: Štartovné:
  - hlavná kategória ,- €
  - detská kategória starší ,- €