Beh do Strečnianských hradných schodov

  • Dátum: 17. 05. 2024 (Pi)
  • Miesto: Strečno okr. Žilina, parkovisko pod hradom
  • Ročník: XXVI.
  • Štart: 10:15 hod. – mládež, 11:45 hod. – študenti VŠ, dospelí
  • Dlžka trate: 151 schodov, prevýšenie 144 m
  • Povrch: schody
  • Kategória: všetky mládežnícke kategórie, študenti VŠ ,ženy, muži
  • Organizátor: Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, v Žilina
  • Informácie: PaedDr. Ľudmila Malachová, ÚTV ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: 041/513 52 51, e-mail: malachova@uniza.sk
  • Poznámka: Uzávierka prihlášok je 10.5.2023 o 2400 hod. Dodatočné prihlásenie pretekárov len vo výnimočných prípadoch!