Pozvánka na Žiarsky mestský polmaratón

V sobotu 24. mája 2014 sa v meste Žiar nad Hronom uskutoční jubilejný 5. ročník Žiarskeho mestského polmaratónu, ktorý je organizovaný pod záštitou primátora mesta Mgr. Petra Antala.

Štart a cieľ podujatia je na Ul. M.R. Štefánika – pred II. Základnou školou, trať je asfaltová a od roku 2012 je oficiálne certifikovaná – 21,0975 km.

Samotné preteky budú prebiehať po čiastočne uzatvorených alebo úplne uzatvorených komunikáciách na okruhu s dĺžkou 5,2743 km – celkove spolu 4 krát.

Pretekári, ktorí sa prihlásia do 15. mája 2014 majú zvýhodnené štartovné, ktoré je vo výške 7,- € /v tom je upomienkový predmet, meno, priezvisko a názov klubu na štartovnom čísle/.

Neoddeliteľnou súčasťou polmaratónu je i  štafetový beh, ktorý prebieha súčasne s účastníkmi polmaratónu /v roku 2013 bolo 18 štafiet/ s tým, že prvý účastník štafety môže ďalej pokračovať v polmaratóne.

V rámci polmaratónu organizátor podujatia v spolupráci so Slovenským rýchlokorčuliarskym zväzom organizuje inline pretek, tento rok je to druhý pretek Slovenského inline pohára – SIP 2014.

 

Víťazi 4. ročníka

kategória muži:           Tibor Sahajda /TJ Graf Obal servis Košice/, čas – 1:10:03,267

kategória ženy:           Katka Berešová /TJ Graf Obal servis Košice/, čas – 1:17:48,036.

Inline pretek:               Lukáš Benedik /RRTC Košice/, čas – 38:38.00

Štafetový beh:            Štafeta MŠK Žiar nad Hronom, čas – 1:14:15,473

Sprievodné podujatia:

  • beh pre deti na 100 m
    A –  chlapci, dievčatá (do 5 rokov  – rok narodenia 2009 a mladší),
    B –  chlapci, dievčatá (6 a 7 rokov – rok narodenia 2008 a 2007)  
  • beh zdravia – 1100 m
  • atletické súťaže pre deti /areál II. Základnej školy/

Pre všetkých účastníkov podujatia /polmaratón, štafetový beh, inline/ organizátor pripravil po skončení podujatia spoločné občerstvenie – obed v priestoroch jedálne základnej školy.

Prihláška pretekárov cez online registráciu na stránke, www.polmaraton.ziar.sk

 

ČASOVÝ PROGRAM:

07:30 – 11:15 hod.        prezentácia pretekárov
10:00 hod.                   štart  3. ročníka INLINE (2 pretek Slovenského inline pohára SIP 2014)
11:30 hod.                    beh na 100 m – chlapci, dievčatá
                                        A –  chlapci, dievčatá (do 5 rokov  – rok narodenia 2009 a mladší)  
                                        B –  chlapci, dievčatá (6 a 7 rokov – rok narodenia 2008 a 2007)  
11:40 hod.                  BEH ZDRAVIA: 1 100 m pre rekreačných bežcov
12:30 hod.                 ŠTART účastníkov 5. ročníka ŽMP, štafetový beh

INFORMÁCIE:

p. Ján Žiak, č. tel. 045/678 7143, mobil: +421908 949 527,
e-mail: jan.ziak@ziar.sk
www.polmaraton.ziar.sk

Foto:www.ziarnadhronom.sk