Pozvánka na Pieniny

15. september už tradične patrí v bežeckom kalendári Malému pieninskému maratónu .

Na jeho 22. pokračovaní pracujeme systematicky od skončenia predchádzajúceho ročníka a registráciu otvárame vždy 1.5. V tomto roku však situáciu nám , ale aj mnohým iným organizátorom , narušila epidemiologická kríza , ktorej koniec nevieme predikovať. Napriek tomu sme sa vzhľadom na zlepšujúci stav na Slovensku rozhodli spustiť registráciu na náš beh, pretože limit 250 účastníkov , ktorý máme schválený MŽP SR, podľa našich predpokladov bude povolený.

 Pretože sme pozitívne mysliaci a naladení, tak   veríme , že sa 15.9.2020 spolu stretneme v kúpeľoch Smerdžonka v Červenom Kláštore, kde je situovaný štart aj cieľ behu , ako aj celá organizačná báza. Bližšie informácie o podujatí nájdete na našej webovej stránke.

V prípade, že situácia v danom  období nebude priaznivá a podujatie sa nebude môcť uskutočniť ,tak máme pre prihlásených dve možnosti riešenia : 1. presun štartovného na nasledujúci ročník alebo 2. vrátenie štartovného . Sme taktiež otvorení aj iným návrhom riešení…

V minulosti sme sa na rôznych fórach stretli s námietkami , že sa nedá na náš beh prihlásiť. Chceme tieto neadekvátne tvrdenia uviesť na správnu mieru.  MPM sa koná v chránenom území PIENAPu a máme povolený počet účastníkov 250. Ten sa pomerne rýchlo naplní,lebo o beh je veľký záujem a tak po spustení prihlasovania 1.5. , už začiatkom júna je kapacita naplnená. Väčšina bežcov sa ale rozhoduje na poslednú chvíľu a podľa aktuálneho počasia a tak už v septembri je ich snaha márna.  Na základe uvedených skutočností, dávame do pozornosti bežeckej verejnosti tieto  informácie a zároveň pozývame všetkých na 22. ročník Malého pieninského maratónu v Červenom Kláštore.

MPM o.z.