LIVE Stream Dopingová kontrola v športe

Stream

Národné športové centrum (NŠC) pod gesciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 7. 4. 2021 o 13.00 hodine zorganizuje druhý Live Stream s názvom Dopingová kontrola v športe.

Podujatie otvorí Ing. Vladimír Baluška, riaditeľ NŠC. Moderátorom bude doc. Milan Sedliak, PhD., vedúci Katedry biologických a lekárskych vied FTVŠ UK v Bratislave.
Hosťami podujatia budú Ing. Tomáš Pagáč, PhD., vedúci oddelenia testovania a prevencie Antidopingovej agentúry SR, Mgr. Lenka Matejová, PhD. z NŠC, ktorá je zároveň dopingovou komisárkou a Mgr. Barbora Mokošová, športovkyňa NŠC a reprezentantka v športovej gymnastike.
Dopingová kontrola je štandardne zameraná na zisťovanie prítomnosti zakázaných látok alebo použitia zakázaných metód v tele športovca. Postup pri vykonávaní dopingovej kontroly je v športovo-technickej rovine vyjadrený Svetovým antidopingovým Kódexom WADA a jeho Medzinárodnou normou pre testovanie a vyšetrovanie. V Slovenskej republike je antidopingová problematika legislatívne upravená zákonom č. 440/2015 Z. z. o športe a jeho novelou č. 351/2020 Z. z. z 26. novembra 2020.
V LIVE Streame podrobne preberieme priebeh a procesy dopingovej kontroly z pohľadu dopingového komisára, národného športového zväzu, športového klubu a športovca.
Cieľom tejto vzdelávacej aktivity NŠC je oboznámiť najmä mladých športovcov, ale aj trénerov, funkcionárov a verejnosť o procese a priebehu dopingovej kontroly, hlavne čo všetko musí byť dodržané.
Účasť je bezplatná, sledovať LIVE Stream môžete cez link na facebookovej stránke NŠC.
Otázky k tejto téme môžete posielať aj počas LIVE Streamu, hostia podujatia Vám radi odpovedia.

Tešíme sa na Vás!