Info o zrušení akcie: Príď si zabehať s vojenskými olympijonikmi

Kvôli tragickej udalosti je akcia 20 rokov OS SR bohužiaľ zrušená.

Súčasťou tohto podujatia mal byť aj beh „Príď si zabehať s vojenskými olympijonikmi„, ktoré sa taktiež ruší.

Ďakujeme za pochopenie.

Organizátori podujatia