Ferčekovská desiatka

15. novembra 2009 začala písať svoju históriu akcia pod názvom beh Ferčekovce- Novoveská Huta a späť. Bol to nápad pánov Majerníka Ondreja, predsedu MsVč.3 na Ferčekovciach a Mikolaja Ruda predsedu Občianskeho združenia Novoveská Huta. Tieto dve organizácie sú organizátormi stále.

Prvého ročníka za účasti 18 bežcov a bežkýň sa podľa účastníkov zhostili dobre a tak to beží ďalej. V roku 2009 na trati dlhej 5160m zvíťazili Hrušovský Milan zo STEZ SNV a Barónová Lenka z Cyklosun Plus Novoveská Huta.

Druhý ročník absolvovalo 25 mužov a žien. Časom 19:04 min. zvíťazil Kamas Tomáš z ŠKP SNV a Barónová Lenka časom 26:54 min.

Tretiemu ročníku za účasti 28 športovcov a športovkýň dominovali Sumerling Štefan zo STEZ SNV a Pacanovská Monika zo Smižian. Muži bežali 10 320m a víťaz dobehol v čase 34:40 min.
5 160m zabehla víťazka za 24:28min.

17. novembra 2012 sa pobeží pretek už pod názvom Ferčekovská desiatka na presné zmeranom úseku- 2,5km tam a späť.

V polovici októbra sme dostali ponuku na vyhlásenie výsledkov Východoslovenskej mládežníckej bežeckej ligy 2012. Taká ponuka sa neodmieta a tak sa tešíme na akciu, ktorá pritiahne k nám
ďalšich skvelých bežcov a bežkyne z radov mládeže. Veríme že účastníkov našich behov v mládežníckych kategóriách.
 

Srdečne Vás pozývame do krásneho kraja, na nádherné trate, medzi príjemných ľudí.

Tešíme sa na Vás.

Organizátori Ferčekovskej desiatky