Beh pre Viktóriu 2021

Charitatívny beh je udalosť, ktorej sa môžu zúčastniť všetci ľudia, čo majú a chcú podporiť dobrú vec.

Cieľom charitatívneho behu je vyzbierať dosť financií na TOMATIS – neurosenzorická stimulácia mozgu, pre Viktóriu, dievčatko s rettovým syndrómom. Je to závažné neurovývinové ochorenie postihujúce centrálny nervový systém. Toto zriedkavé ochorenie postihuje prevažne ženy 1:10 000. Postihnutie sa prejavuje v poruche funkcií, ktoré zahŕňajú pohyb, reč, žuvanie, prehĺtanie, učenie, zmyslové vnímanie, prejavy nálady, dýchanie, srdcovú činnosť a trávenie. Je nutná 24-hodinová starostlivosť. Viktória má pridruženú aj epilepsiu. Na zlepšenie kvality jej života sú nutné rehabilitácie, špeciálne terapie a výživové doplnky.

Trať na 5km je určená pre dospelých bežcov. Detičky môžu pretekať v dvoch vekových kategóriách. Obľúbený je aj beh s kočíkom či invalidným vozíkom. Myslíme na všetkých. Bude zabezpečené občerstvenie, pitný režim a zdravotný dohľad. Prvý ročník mal veľký úspech a udiali sa na ňom aj veľké veci, ako napríklad požiadanie o ruku pred všetkými. Ktovie, čo nečakané a krásne sa udeje tento rok…

Pozývame Vás všetkých na beh. Ak sa niekomu nechce behať môže prísť aspoň povzbudiť a podporiť ostatných bežcov. Tešíme sa na Vás.

TERMÍN: sobota 28.8. 2021, Park na Sihoti v Nitre

PREZENTÁCIA BEŽCOV 8:00 – 9:45
štart deti 10:00
štart s kočíkmi 10:10
štart dospelí na 5km 10:30

VYHODNOTENIE 11:45