24 hodín Le Slávia Bernohy roztáčajú 24 hodinový bežecký kolotoč pre tých, ktorí potrebujú pomoc

Už o pár týždňov, v piatok 17. júna, vypukne v Trnave nevšedné bežecké podujatie. Občianske združenie Bernohy organizuje pod záštitou Petra Bročku, primátora mesta Trnava, v areáli Slávie charitatívny 24-hodinový štafetový beh Bernohy: 24 hodín Le Slávia. Je to vôbec prvýkrát, kedy bude Trnava hostiť takýto typ športového podujatia.

„Našou ambíciou je vytvoriť na Slovensku podujatie s tradíciou, ktoré by prinieslo zábavu, ale aj bežecké vyžitie. Zároveň by sme radi pomohli ľuďom, ktorí v živote nemali toľko šťastia a sú odkázaní na pomoc iných,“ vysvetľuje Juraj Šintál, predseda občianskeho združenia Bernohy.

Trnavskí bežci sa preto rozhodli venovať výťažok z podujatia občianskemu združeniu Zvonček pri Spojenej škole na Čajkovského ulici v Trnave, ktoré sa venuje viacnásobne postihnutým deťom zo znevýhodneného prostredia.

„Radi by sme motivovali skúsené bežecké tímy ale aj bežcov – začiatočníkov, aby prišli pomôcť aktivitou, ktorú majú radi a ktorá im ide – behom. Nezáleží na tom, koľko okruhov odbehnú, každý krok sa počíta. Zabehať si môžu prísť aj ľudia, ktorí chcú beh skúsiť, a zároveň pomôcť pre človeka tak prirodzenou aktivitou akou beh je,“ pokračuje J. Šintál.

Do 24 hodinovky sa môžu zapojiť tímy od 2 po 12 členov, ale aj jednotlivci. Bežať môžu 24 hodín non stop alebo s prestávkami. Pravidlá sú flexibilné, je len na členoch tímu, akým spôsobom sa rozhodnú bežať.

Podujatie bude atraktívne nielen pre pretekárov, ktorí budú mať možnosť otestovať, kde sú ich limity, ale aj pre divákov, ktorí na bežeckom okruhu uvidia svojich známych, či známe mená zo slovenskej bežeckej amatérskej komunity.

Pripravený bude aj sprievodný program pre deti a dospelých. Cieľom občianskeho združenia je vytvoriť podporovanú súťaž, ktorej myšlienka nadobudne význam aj na celoslovenskej úrovni.

„Bernohy dokázali za krátky čas to, čo sa podarí málokomu. Motivovali desiatky ľudí k pravidelnému behu a svojho pôsobenia zorganizovali viaceré bežecké podujatia v meste. Som veľmi rád, že práve v Trnave vznikla takáto silná bežecká iniciatíva, ktorá získala ocenenie Bežecká komunita roka 2015. Rád podporím aktivity, v ktorých sa šport navyše spája s pomocou tým, ktorí to potrebujú “ vysvetľuje Peter Bročka, primátor mesta Trnava, svoje rozhodnutie prebrať nad podujatím záštitu.

Ďalšie informácie o podujatí 24 hodín Le Slávia sa dozviete na webovej stránke podujatia 24hodinleslavia.bernohy.sk