Východoslovenska veľká cena vytrvalcov 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Maratónsky klub Košice
 • Kategórie: M-A 18-39 rokov 1981 – 2002
  M-B 40-49 rokov 1971 – 1980
  M-C 50-59 rokov 1961 – 1970
  M-D 60-69 rokov 1951 – 1960
  M-E 70 rokov a viac 1950 a skôr
  Ž-F 18-39 rokov 1981 – 2002
  Ž-G 40-49 rokov 1971 – 1980
  Ž-H 50-59 rokov 1961 – 1970
  Ž-I 60 rokov a viac 1960 a skôr
 • Bodovanie: O poradí pretekárov rozhoduje súčet získaných bodov pridelených za časy dosiahnuté v jednotlivých pretekoch. Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 6 pretekov, na ktorých pretekár dosiahol najviac bodov. Tento súčet sa ešte zvýši o 5 bodov za každé absolvované preteky zaradené do VVCV.
  Body za jednotlivé preteky sa odvodzujú od priemerného času všetkých dobehnutých pretekárov podľa vzorca:
  (Priemerný čas – Dosiahnutý čas) : Priemerný čas x 500 + 500
 • Web: https://www.kosicemarathon.com/bezecky-serial-vvcv/