Vítanie jari v maratónkach
Trnava
Rajecký Borošovec
Šuja pri Rajci