Panský diel Vertical

 • Dátum: 22. 08. 2020 (So)
 • Miesto: Šachtičky ( Banská Bystrica), parkovisko pred hotelom Šachtička
 • Štart: 10:00 hod. Profi; 11:00 hod. Amatéri ; 9:10 hod. Deti
 • Dlžka trate: 600 m
 • Kategória: Profi: (600 m)
  Muži A od 15 - 39 rokov
  Ženy B od 15 - 39 rokov
  Muži C od 40 rokov
  Ženy D od 40 rokov

  Amatéri (2000m):
  Muži A od 15 rokov
  Ženy B od 15 rokov

  Deti (600m):
  Deti A 8 - 10 rokov
  Deti B 11 - 14 rokov
 • Organizátor: Mgr. Durec Richard, Outdoor Institute o.z.
 • Informácie: tel..: 0911 196 805, e-mail: Panskydielvertical@gmail.com
 • Web: https://panskydielvertical.sk/
 • Poznámka: Štartovné:
  Profi a Amatéri:
  – 6 € pri online registrácii do 15.8.2020
  – 7 € na mieste

  Deti: 1,5 €