Štafetový beh 345 km od Tatier k Dunaju Jasná – Bratislava

 • Dátum: 19. 08. 2023 (So)
 • Miesto: Demänovská dolina, Jasná, Demänovská dolina
 • Ročník: 11.
 • Štart: 7:00 do 15.00 hod.
  Štart: Jasná, Demänovská dolina
  Cieľ: Tyršovo nábrežie, Bratislava
 • Dlžka trate: 346,1 km - Prevýšenie: prírastok cca 3 990 m / strata cca - 4 870m
 • Povrch: 95% trate je po asfalte, cesty 2. a 3. triedy
 • Kategória: A) ALL 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia
  B) ŽENY 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti
  C) MIX 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti (počet žien musí byť rovnaký alebo vyšší ako mužov)
  E) ULTRA 6-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia (ultramaratón)
  Neoficiálna kategória:
  S) SÓLO individuálny beh celej trate bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia
 • Organizátor: Občianske združenie Pohyb ako dar Na základe mandátu udeleného spoločnosťou Top Koncept, s.r.o.
  Riaditeľ pretekov: Štefan Šogor
  Produkcia: Quinta Essentia, s.r.o.
  Hlavný usporiadateľ:: Miloš Zágoršek
 • Informácie: tel.: +421 905 659 005, e-mail: beh345@odtatierkdunaju.sk
 • Web: https://www.odtatierkdunaju.sk
 • Poznámka:
  Formát pretekov
  Beh od Tatier k Dunaju sú preteky tímov, nie jednotlivcov. Do pretekov sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy, zastupované svojím kapitánom. Kapitán zodpovedá voči organizátorom za členov svojho tímu. Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej dĺžky a obťažnosti. Všetky úseky sú v dĺžke 7 až 12 km. V prípade 12-členného tímu, každý člen tímu odbehne štafetovým spôsobom 3 úseky. Pri menšom počte členov tímu odbehnú niektorí bežci 4 úseky. Tímy v kategórii E) ULTRA sú zložené zo 6 členov a každý člen absolvuje 6 úsekov.

  Video: motivačné video

  Štartovné:
  70 TÍMOV v termíne do 31.12.2022, limit na platbu 7 dní, najneskôr však do 31.12.2022.

  Kategórie A) až C) 750,- Eur
  Kategória E) 400,- Eur
  Kategória S) 50,- Eur

  70 TÍMOV v termíne do 30.6.20239, limit na platbu 14 dní, najneskôr však do 30.6.2023.

  Kategórie A) až C) 850,- Eur
  Kategória E) 450,- Eur
  Kategória S) 60,- Eur

  70 TÍMOV v termíne do 31.7.2023, limit na platbu 28 dní, najneskôr však do 31.7.2023.

  Kategórie A) až C) 950,- Eur
  Kategória E) 500,- Eur
  Kategória S) 60,- Eur