Národný beh Devín – Bratislava

 • Zmena: Vzhľadom k vyhláseniu mimoriadnej situácie vládou SR a rozhodnutím Magistrátu hlavného mesta Bratislavy si Vám dovoľujeme oznámiť, že 73. ročník Národného behu Devín - Bratislava sa z dôvodu preventívnych opatrení neuskutoční v plánovanom termíne. O ďalších krokoch budeme informovať v najbližšom čase.
 • Dátum: 19. 04. 2020 (Ne)
 • Miesto: Bratislava, parkovisko pod hradom Devín
 • Ročník: LXXIII.
 • Štart: 10:00 hod.: Hlavný beh - pod Devínskym hradom, Malý Devín - pod Mostom Lafranconi, Bratislava
 • Dlžka trate: 11 625 m, 2 800 m
 • Povrch: asfalt,
 • Kategória: 11 625 m:
  M muži 16 – 39 rokov
  M40 muži 40 – 49 rokov
  M50 muži 50 – 59 rokov
  M60 muži 60 rokov a viac
  Ž ženy 16 – 34 rokov
  Ž35 ženy 35 – 49 rokov
  Ž50 ženy 50 – 59 rokov
  Ž60 ženy 60 a viac rokov

  2 800 m:
  CH10 Chlapci 10 - 12 rokov
  CH13 chlapci 13 - 15 rokov
  D10 dievčatá 10 - 12 rokov
  D13 dievčatá 13 - 15 rokov
  R rekreační bežci od 16 rok., mix
  školské tímy
 • Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava , Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy,
 • Informácie: Mgr. Peter Blaho, tel.: 02/443 734 77, e-mail: devin@starz.sk
 • Web: http://www.devin-bratislava.eu/
 • Poznámka: Štartovné:
  Hlavný beh, malý Devín kategória R
  15,00 € pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou do 13.4.2020
  19,00 € pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti

  Malý Devín: kategórie do 15 rokov
  9,00 € pre účastníkov prihlásených cez internet s platbou 13.4.2020
  12,00 € pre účastníkov uhrádzajúcich štartovný poplatok v hotovosti

  ZŤP: všetky kat.

  7,00 € pre držiteľov preukazu ZŤP bez rozdielu spôsobu platby.