Liptovský Barlatón – „Pomáhame spoločne“

  • Dátum: 20. 05. 2017 (So)
  • Miesto: Okoličné Liptovský Mikuláš, pri kostole
  • Štart: 10"00 hod.
  • Dlžka trate: 10 km
  • Certifikovaná: Nie
  • Kategória: charitatívny beh
  • Organizátor: Komunitná nadácia Liptov
  • Informácie: Komunitná nadácia Liptov, tel.: + 421 911 540 870, + 421 903 012 877, e-mail: knl@knl.sk, mrlianova@knl.sk
  • Web: http://www.knl.sk/prihlasenie-na-udalost
  • Poznámka: Štartovné: 10,- €