Košickopolianska desiatka

  • Dátum: 27. 10. 2018 (So)
  • Miesto: Košická Polianka, pred kultúrnym domom
  • Ročník: 2.
  • Štart: Hlavný pretek 13:00 hod. Deti 11:00 hod.
  • Dlžka trate: 10 km
  • Certifikovaná: Nie
  • Povrch: asfalt
  • Kategória: Muži:
    A do 39 rokov
    B 40-49 rokov
    C 50-59 rokov
    D 60-69 rokov
    E 70 a viac rokov
    JM do 19 rokov
    Ženy:
    F do 39 rokov
    G 40-49 rokov
    H 50 a viac rokov
    JŽ do 19 rokov
    Dievčatá a chlapci od 4 rokov – 7 rokov /2011-2014/
    Dievčatá a chlapci od 8 rokov – 11 rokov/2007-2010/
    Dievčatá a chlapci od 12 rokov – 15 rokov/2003-2006/
  • Organizátor: Obec Košická Polianka
  • Štatistika účasti: 126
  • Informácie: Obec K.Polianka a zastupiteľstvo obce, tel.: 055/685 41 84. e-mail: info@kosickapolianka.sk
    Daniel Lengyel, tel.: 0948 440 835, e-mail: daniel.lengyel@centrum.sk
    Peter Buc, tel.: 0905 299 189, e-mail: peter.buc59@gmail.com
  • Poznámka: Štartovné: €
    6 € pri on-line prihlásení
    Muži 70 rokov a starší + ženy 60 rokov a staršie štartovné neplatia

Komentáre 4

  1. Výsledky 2.ročníka Košickopolianská desiatka 27.10.2018
    http://leteckaposta.cz/544291666