Furčiansky maratón – Memoriál Štefana Semana

 • Dátum: 11. 04. 2020 (So)
 • Miesto: Košice, pred SBD III, Furčianska 60
 • Ročník: XVII.
 • Štart: 10:00 hod.
 • Dlžka trate: maratón, Štafety 1/2+1/2 maratón /2 členné družstvá/
 • Certifikovaná: Áno
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: Maratón
  muži celkové poradie, roč. narodenia 2002 a skôr, min. vek 18 r.,
  muži B /roč. narodenia 1980 - 1971/,
  muži C /roč. narodenia 1970 - 1961/,
  muži D /roč. narodenia 1960 - 1951/,
  muži E /roč. narodenia 1950 a skôr/,
  ženy F /roč. narodenia 2002 - 1981, min. vek 18 r./;
  ženy G /roč. narodenia 1980 a skôr/.
  Štafetový maratón dvojčlenných družstiev
  celkové poradie
  ženy
  mix.
 • Organizátor: 05 bežecký klub Furča
 • Informácie: Zdeněk Bohuněk, tajomník pretekov, tel.: 0904 246 060, e-mail : bohunek.zdenek@maratonfurca.sk
  Zlata Semanová, tel.: 0908 047 311,
 • Web: http://www.maratonfurca.sk
 • Poznámka: Štartovné:
  Maratón a Štafetový maratón dvojčlenných družstiev (každý členštafety):
  13,-€ - prihlásení a so zaplateným štartovným do 15.3.2020;
  13,-€ prihlásení do 15.3.2020 ale bez zaplateného štartovného do
  15.3.2020 a prihlásení od 16.3.2020 do 5.4.2020 - bez nároku
  na upomienkový predmet;

  Obhájca prvenstva z predošlého roku štart bez štartovného poplatku
  /muž, žena v kategórii maratón/.
  3,-€ - ak pretekár spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  -zúčastnil sa Furčianskeho maratónu alebo eXtrém maratónu
  v roku 2019 v kategórii maratón alebo štafetový maratón dvojíc
  /viď výsledky 16.r. Furčiansky maratón a 16.r. eXtrém maratón/,
  - „verný Furčianskemu maratónu“, minimálne 10x účasť pretekára
  na predchádzajúcich ročníkoch Furčianskeho maratónu.