ČSOB Bratislava marathon – desiatka, Minimaratón, deti, lezúni

 • Zmena: Podujatie je vzhľadom na aktuálnu situáciu a nariadenia vlády zrušené !!!
  Podujatie sa uskutoční vo virtuálnej podobe.
 • Dátum: 05. 09. 2020 (So)
 • Miesto: Bratislava, Eurovea Galleria Bratislava
 • Ročník: XV.
 • Štart: Desiatka 16:00 hod.
  Minimaratón, Senior Run & Walk – Beh Dobrých Ročníkov: 14:00 hod.
  Deti: 10:00 hod., Lezúni: 9:30 hod.
 • Dlžka trate: 10 km, 4,2 km, 300 m - 800 m
 • Povrch: asfalt, dlažba
 • Kategória: Desiatka s Birellom (10 km)
  Muži:

  M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
  M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

  Ženy:
  Ž do 39rokov (rok narodenia 1981 – 2002)
  Ž40 – vek40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  Ž50 – vek50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  Ž60 – vek60 aviacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

  Minimaratón (4,2 km)
  Muži:
  M do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2005)
  M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

  Ženy:
  Ž do 39 rokov (rok narodenia 1981 – 2005)
  Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1971 – 1980)
  Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1961 – 1970)
  Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1960 a skôr)

  Detské behy (300 m – 800 m)
  Chlapci a dievčatá:
  A – do 5 rokov (rok narodenia 2015 a mladší) – 300 m
  B – 6 a 7 rokov (rok narodenia 2013 a 2014) – 300 m
  C – 8 a 9 rokov (rok narodenia 2011 a 2012) – 600 m
  D – 10 a 11 rokov (rok narodenia 2009 a 2010) – 600 m
  E – 12 a 13 rokov (rok narodenia 2007 a 2008) – 800 m
  F – 14 a 15 rokov (rok narodenia 2005 a 2006) – 800 m

  Beh Dobrých Ročníkov
  veková hranica na prihlásenie je 60 rokov, ročník narodenia 1960 a starší
 • Organizátor: BE COOL, s.r.o. v spolupráci s Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava, Mestské časti Bratislava –Staré Mesto, Petržalka a Ružinov, Slovenský atletický zväz
 • Informácie: BE COOL, s.r.o., Nevädzova 6, 821 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 00421/904404638, e-mail: info@becool.sk
 • Web: https://bratislavamarathon.com/web/csob-bratislava-marathon/
 • Poznámka: Štartovné:
  10 km
  v závislosti od dátumu platby:
  do 31.12.2019 - 14 €
  do 15.02.2020 - 18 €
  do 04.04.2020 - 20 €

  Minimaratón:
  do 31.12.2019 - 12 €
  do 15.02.2020 - 14 €
  do 04.04.2020 - 16 €

  Detské behy:
  do 31.12.2019 - 5 €
  do 15.02.2020 - 6 €
  do 04.04.2020 - 7 €

  Senior run & walk - Beh Dobrých Ročníkov:
  do 31.12.2019 - 2 €
  do 15.02.2020 - 2 €
  do 04.04.2020 - 2 €