Behu ulicami mesta Veľký Krtíš

 • Dátum: 18. 06. 2023 (Ne)
 • Miesto: Veľký Krtíš, Veľký Krtíš
 • Ročník: 6.
 • Štart: 10:00 hod. deti, 11:00 hod. hl. kat, NW
 • Dlžka trate: 11 000 m
 • Certifikovaná: Nie
 • Povrch: asfalt
 • Kategória: deti, žiaci,

  Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2005 -1984) M - A
  Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1983 -1974) M - B
  Muži 50 -59 roční (rok nar. 1973 - 1964) M - C
  Muži 60 a viacroční (rok nar. 1963 a skôr) M - D

  Ženy 18-39 rokov (rok nar. 2005 -1984) Ž - E
  Ženy 40-49 ročné (rok nar. 1983 -1974) Ž - F
  Ženy 50 a viacročné (rok nar. 1973 a skôr) Ž - G


  Nordic Walking (4km)
  Muži 18 až 49 rokov
  Muži 50 a viac rokov
  Ženy 18 až 49 a viac rokov
  Ženy 50 a viac rokov
 • Organizátor: Občianske združenie Bežci VK
 • Štatistika účasti: 223
 • Informácie: Ivan György, tel.: 0907 765 097, e-mail: bezcivk@azet.sk
 • Poznámka: Štartovné:
  17.júna 2023:
  Hlavný pretek 11 000 m - 10 €
  Hobby pretek 3 000 m - 10 €
  NordicWalking 4 000 m - 10 €
  Juniori 2 000 m - 5 €
  Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%
  Na mieste min. 30 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordicwalkingu - 15 €