Beh do Strečnianských hradných schodov

  • Dátum: 12. 05. 2022 (Št)
  • Miesto: Strečno okr. Žilina, parkovisko pod hradom
  • Ročník: XXV.
  • Štart: 10:15 hod. – mládež, 11:45 hod. – študenti VŠ, dospelí
  • Dlžka trate: 151 schodov, prevýšenie 144 m
  • Povrch: schody
  • Kategória: všetky mládežnícke kategórie, študenti VŠ ,ženy, muži
  • Organizátor: Ústav telesnej výchovy Žilinskej univerzity, OK Žilina
  • Informácie: PaedDr. Ľudmila Malachová, ÚTV ŽU, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, tel.: 041/513 52 51, e-mail: malachova@uniza.sk
  • Poznámka: Uzávierka prihlášok je 9.5.2022 o 2400 hod. Dodatočné prihlásenie pretekárov len vo výnimočných prípadoch!